Passende zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen

Gemeente Barendrecht
Convenant Wijkgericht Aanpak voor ouderen in Barendrecht

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor passende zorg en ondersteuning van belang is. Het Convenant Wijkgerichte aanpak voor ouderen moet hieraan bijdragen. De gemeente en verschillende maatschappelijke- en zorgorganisaties zetten vandaag hiervoor hun handtekening.

In het convenant staan afspraken om wijkgericht de hulp en ondersteuning aan ouderen binnen de gemeente Barendrecht zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het verlenen van zorg en welzijn in samenspel met elkaar staat hierin centraal. Denk hierbij aan betere afspraken over doorverwijzing of het op- en afschalen van hulp en ondersteuning.

Wethouder Reshma Roopram, Zorg & Welzijn, Jeugd en Gezondheid, licht toe: “De Gemeente Barendrecht faciliteert het samenkomen van alle organisaties die het convenant ondertekenden, zodat nieuwe afspraken en acties tijdig opgepakt kunnen worden. We hopen grote stappen te kunnen zetten op het gebied van de hulp en ondersteuning aan ouderen. Om met elkaar, in gezamenlijke verantwoordelijkheid, het maximale te behalen in het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor ouderen. Met als doel de gezondheid en het welzijn van de Barendrechtse ouderen verbeteren.”

Het convenant is het resultaat van de wens om een zo breed mogelijke samenwerking met andere partijen op het gebied van zorg en welzijn te realiseren.

Integraal werken is een belangrijk speerpunt in de ouderenzorg. En tevens een voortzetting van reeds ingezet beleid. Juist in tijden van Corona, is dit van extra toegevoegde waarde, omdat in deze tijd de kwetsbaarheden van ouderen zich kunnen verscherpen.