Predikant M. Visser neemt afscheid van hervormde gemeente

ds. C. M. Visser heeft maandag afscheid genomen van de hersteld hervormde gemeente te Barendrecht e.o. De dienst vond plaats in de Rehobôthschool te Barendrecht. De vertrekkende predikant bediende het Woord uit 2 Korinthe 6:2b: „Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!”

Na de dienst werd het predikantsechtpaar toegesproken door burgemeester J. van Belzen namens het college van burgemeester en wethouders te Barendrecht, door J. de Bruin namens het breed moderamen van de classis West en door ouderling G. Boekee namens kerkenraad en gemeente. Visser diende de gemeente Barendrecht sinds februari 2013 en is met emeritaat gegaan. Hij stond eerder in Genemuiden, Achterberg, Boven-Hardinxveld, Veen en Werkendam.