Present-vrijwilligers aan de slag bij Hospice

Barendrechts dagblad

In de laatste, terminale fase van het leven thuis worden verzorgd, is niet altijd mogelijk of wenselijk. Toch is juist dan vaak behoefte aan een huiselijke sfeer, waar vanuit betrokkenheid zorg en begeleiding wordt geboden. Hospice de Reiziger aan de Voordijk 332 te Barendrecht wordt zo’n plek. Een kleinschalig bijna-thuis-huis, waar gasten worden verzorgd door vrijwilligers, zorgverleners en familie – bijna net zoals thuis.

Op 11 juli hoopt het Hospice aan de Voordijk de deuren te openen voor de 1e gasten. Enige tijd geleden legde de coördinator van Present contact met de mensen van het Hospice, omdat zich bij Present een groep had gemeld die graag de handen uit de mouwen wilde steken. De veronderstelling dat er bij het Hospice vast nog wel iets te doen was, bleek juist. En zo kwam het dat op vrijdag 17 juni een groep werknemers van het bedrijf Compacon uit Barendrecht via Present aan de slag ging in de tuin van de hoeve. Overigens precies op de dag dat het Hospice door de aannemer werd opgeleverd.

De afgelopen maanden werd hard gewerkt in de boerderij, die nu bijna helemaal klaar is. In de tuin kon nog wel het één en ander gebeuren en onder begeleiding van een professional van Binder Groenprojecten en van medewerkers van het Hospice ging de groep van ca. 30 personen voortvarend aan de slag. Er werd gesnoeid, gezaagd, geknipt en geruimd. En hoewel de enorme tuin van ca 6.000 m2 natuurlijk niet in één dag klaar is, werd er wel een flinke slag geslagen en knapte het terrein zienderogen op!
Present en het Hospice de Reiziger danken de medewerkers van Compacon en Binder Groenprojecten voor hun inzet en ondersteuning en de Gemeente Barendrecht voor het afvoeren van het tuinafval. Samen Present voor het Hospice!
(ingezonden door Stichting Present)