Provinciale Staten vergaderen op 8 maart

Provincie Zuid Holland
Provincie Zuid Holland

De Provinciale Staten vergaderen op 8 maart over Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid en Zuid-Hollandse Omgevingsverordening Module Soortenbeleid en Landbouw- en voedseltransitie

Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid en Zuid-Hollandse Omgevingsverordening Module Soortenbeleid

De Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid heeft betrekking op een partiële wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma. De wijzigingen hebben betrekking op een aantal onderwerpen rondom de thema’s soortenbescherming, faunabeheer en invasieve exoten. De wijzigingen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsverordening worden door PS vastgesteld.

Landbouw- en voedseltransitie

Op advies van de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer, heeft de Randstedelijke Rekenkamer (RR) bij de vier randstad provincies (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) onderzoek gedaan naar de provinciale bijdrage aan de landbouw- en voedseltransitie. De RR heeft het onderzoeksrapport in december 2022 gepubliceerd. Met dit onderzoek wil de RR de Provinciale Staten van de randstad provincies ondersteunen in hun kader stellende en controlerende rol.

Insprekers kunnen zich tot uiterlijk één dag voor de vergadering om 12.00 uur in de middag per mail of telefonisch bij de Statengriffie aanmelden.

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur.

De Statenvergadering vindt plaats in de Statenzaal in het provinciehuis in Den Haag.

Via https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden op:

https://pzh.notubiz.nl/vergadering/998449