PvdA Barendrecht in gesprek met Rob Pereira, voorzitter vereniging Impuls & Woortblind tevens kinderarts ADHD

PVDA in gesprek met de voorzitter Impuls & Woortblind en tevens kinderarts ADHD
PVDA in gesprek met de voorzitter Impuls & Woortblind en tevens kinderarts ADHD

De PvdA Barendrecht vindt een goede fysieke en mentale gezondheid een belangrijke basis voor alle Barendrechters en is daarom op 25 januari jl. in gesprek gegaan met de heer Rob Pereira, voorzitter van de vereniging Impuls & Woortblind, tevens kinderarts met specialisme ADHD.

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. De vereniging streeft een samenleving na waarin deze doelgroep volwaardig mee kan doen. Dit doet de vereniging, in samenwerking met andere patiëntenverenigingen binnen heel Europa, onder andere door voorlichting te geven aan betrokkenen en werkgevers. Daarnaast door wetenschappelijk onderzoek te doen, het onderling contact te bevorderen tussen betrokkenen via ADHD-cafés (café de Pimpelaer in Barendrecht) en de belangen te behartigen middels het voeren van campagnes en de positie van deze doelgroep te versterken in hun werk- en leefsfeer en in de zorgsector. Ook wordt er ondersteuning geboden aan mensen die met ADHD-eigenschappen willen gaan ondernemen. Hierbij wordt er vooral gekeken naar welke rol ADHD binnen de onderneming kan spelen. “Het is belangrijk om mensen met neurodiversiteit (verschillen tussen de breinen en dus verschillende manieren van denken en leren) in een bedrijf te hebben, want hoe meer diverse meningen en creatieve breinen er zijn, hoe beter je kan samenwerken”, aldus Rob Pereira.

Ondanks de vele initiatieven van de vereniging om deze doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteuning te bieden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving, is er nog werk aan de winkel. Er doen zich vele lastige situaties en dilemma’s voor zoals op het gebied van medicatie. Er bestaat namelijk medicatie die heel goed helpt bij ADHD, maar niet vergoed wordt door de verzekeraar met als gevolg dat dit niet meer voorgeschreven kan worden aan betrokkenen. Een ander probleem wat zich voordoet, is dat het voor een bepaalde groep heel lastig is om een goede aansluiting te vinden met de juiste baan en organisatie. Die last zit hem vaak in het zelfbeeld, want deze mensen horen natuurlijk vaak dat ze zo druk en aanwezig zijn. Dat geeft een negatief zelfbeeld en dan houden ze hun ADHD liever onbenoemd. Als belangenorganisatie wilt de vereniging Impuls & Woortblind nu juist benadrukken dat medewerkers met ADHD en neurodiversiteit een grote aanwinst kunnen zijn voor een organisatie. Per definitie denken ze ‘out of the box’ en zijn ze creatief en origineel, maar om zich veilig te kunnen voelen is het wel belangrijk dat een werkgever begrijpt wat neurodiversiteit is.

De PvdA Barendrecht voelt zich geroepen om de komende jaren extra aandacht te geven aan dit maatschappelijke vraagstuk. Eén van de speerpunten van de PvdA Barendrecht is om 100 basisbanen te creëren voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt krijgen hiermee een steuntje in de rug, verdienen een fatsoenlijk inkomen en hebben een betekenisvolle baan.

De PvdA is blij met de inzet van de vereniging Impuls & Woortblind en wilt in de toekomst samen blijven kijken naar de mogelijkheden om samen deze doelgroepen op een effectieve manier ondersteuning te bieden.

Voor meer informatie omtrent de activiteiten van de vereniging kunt u terecht op de website: https://impulsenwoortblind.nl/).