PvdA stelt vragen over aantal inbraken in Carnisselande

Reshma Roopram (foto), fractievoorzitter van de PvdA Barendrecht, stelt vanavond in de gemeenteraad vragen over het aantal inbraken in Carnisselande. Zij schrijft aan de raad: ,,Barendrecht kent geen probleemwijken, zo stelde onze burgemeester in het AD van 22 maart in het artikel ‘wijk zucht onder serie woninginbraken’. Op 23 maart heeft burgemeester Jan van Belzen een brief naar de raad gestuurd waarin gereageerd wordt op het artikel van het AD en geeft de burgemeester aan welke acties genomen zijn tegen woninginbraken, autoinbraken en fietsdiefstal. En dat was nodig. De krant sprak immers over 55 inbraken, maar in werkelijkheid waren dit er 35, waarvan 14 pogingen tot inbraak.

,,Toch is de quote “Barendrecht kent geen probleemwijken” bij vele bewoners van wijk Carnisselande in het verkeerde keelgat geschoten”, aldus Roopram. ,,Ons inziens is geen sprake van probleemwijken, maar zijn er wel degelijk problemen in bepaalde wijken, in dit geval Carnisselande met onder meer het Middeldijkerplein”.

De PvdA willen de volgende bevindingen van bewoners met de raadsleden delen: naast de 35 recente inbraken in korte tijd is er sprake van…

1. Vechtpartijen en straatroof op het Middeldijkerplein met gewonden

2. Openlijk drugsdealen voor de Veiligheidspost en Waterpoort

3. De doorgang onder de Waterpoort wordt gebruikt als dumpplaats voor bierflessen, openbaar toilet en restafval van drugs in de directe nabijheid van de school en het schoolplein. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als kinderen dit voor snoep aan zien.

4. Het aantal fietsendiefstallen is hier inmiddels verachtvoudigd
5. Geluidsoverlast door autoradio’s en gettoblasters bij de sporthal en Middeldijkerplein.

6. De tramhalte Middeldijkerplein wordt ’s-avonds belegerd door een grote groep hangjongeren welke zeer intimiderende houding aannemen.Bewoners durven hier de tram niet meer te verlaten uit angst lastig te worden gevallen.

7. De wijkagent gestationeerd in Ridderkerk heeft een groot deel van de wijk Carnisselande onder zijn beheer en bewonersvereniging vragen zich af of hier sprake van een adequaat toezicht.

Namens de PvdA willen wij de volgende vragen stellen:

1. Bent u bekend met de door de bewoners aangehaalde punten?
2. Als college worden de problemen in Carnisselande ” slechts incidenten” genoemd. Kunt u dit toelichten?
3. De bewoners rond het Middeldijkerplein geven aan dat deze opeenstapeling van ongewenste ontwikkelingen regelmatig aangekaart is bij de gemeente.
a. Is dit juist?
b. Zo ja wat wordt met deze meldingen gedaan?

4. De bewoners van Carnisselande geven aan het vertrouwen in het college verloren te zijn.
a. Herkent het college deze signalen?
b. Wat gaat het college hier op korte termijn aan doen?

5. Wethouder Vermaat heeft structureel wijkoverleg beloofd aan de bewoners van Carnisselande. Wat is de status hiervan?
(bron: PvdA)