Raad stemt in met actualisatie toekomstbeeld Barendrecht

De gemeenteraad heeft vanavond unaniem ingestemd met het plan voor de actualisering van de Strategische Visie Barendrecht 2025. Die visie is in Barendrecht in 2008 vastgesteld en nog steeds leidend voor gemeentelijke plannen. Echter: de wereld is veranderd sinds 2008. Vanwege vele nieuwe ontwikkelingen is de visie daarom aan actualisatie toe.

 Burgemeester van Belzen: “We gaan dit jaar opnieuw peilen hoe Barendrecht er in 2025 uit ziet en moet zien. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar vooral samen met onze inwoners, partners en ondernemers. Zij moeten zich herkennen in deze visie.”

15 tot en 20 mei 2017: Week van Samen Bouwen aan Barendrecht
In de week van 15 tot en met 20 mei organiseert de gemeente de Week van Samen Bouwen aan Barendrecht. Raadsleden en collegeleden gaan die week op pad om op diverse plaatsen aan inwoners, partners en ondernemers te vragen hoe zij kijken naar de toekomst  van Barendrecht als het gaat om wonen, werken, leven en bestuur. Daarnaast wordt, voor het ophalen van al deze wensen en ideeën, ook aangesloten bij diverse bestaande bijeenkomsten en evenementen, zoals de Veiligheidsdag op 17 juni en het Zomerfeest op 24 juni.

Met alle opgehaalde resultaten wordt dan in de zomer het geactualiseerde toekomstbeeld gemaakt. De gemeenteraad buigt zich hier vervolgens dit najaar over.