Renovatie ’t Trefpunt: oude glorie herstellen volgens eisen van nu

Renovatie 'T Trefpunt
Renovatie ’t Trefpunt

In december 2021 besloot de gemeenteraad tot renovatie van gebouw ’t Trefpunt. Na dit raadsbesluit werd het oorspronkelijke budget van 6 miljoen in de huidige begroting bijgesteld naar 5 miljoen. Daarbij werd uitgegaan van een-op-een vervanging van de huidige situatie. Door aanvullende wensen, gestegen bouwkosten en hogere duurzaamheidseisen is een aanvullend investeringsbudget nodig.

Het college van B&W is akkoord met een extra investering van 1,6 miljoen euro voor de renovatie van ’t Trefpunt. Dit bedrag is nodig om ’t Trefpunt in oude glorie, maar wel volgens de eisen van nu, te herstellen. “Door de eerder ingetrokken 1 miljoen wél te investeren in het gebouw kunnen we meer doen dan alleen zorgen voor instandhouding van dit monument. En kan beter worden voorzien in de behoeften van de gebruikers”, aldus het college. De extra zes ton zijn nodig vanwege de stijging van de bouwkosten en hogere eisen voor verduurzaming. Dit valt binnen de gemiddelde prijsstijging zoals weergegeven in de consumentenprijsindex 2022 (bron CBS).

Historische waarde en aandacht voor gebruikers
In het voorlopig ontwerp is meer openheid in het gebouw en meer flexibiliteit in gebruik van de verschillende ruimtes. De dichtgetimmerde trap wordt weer in oude staat hersteld. De grote zaal krijgt een tribune en er komt voldoende opslagruimte. Ook worden geluidbeperkende maatregelen getroffen zodat gebruikers geen hinder van elkaar ondervinden. ’t Trefpunt is een gemeentelijk monument. Er is nauw samengewerkt met de huidige gebruikers en de erfgoedcommissie, die het college heeft geadviseerd en gewezen op de historische waarde van het gebouw.

Duurzaam
’t Trefpunt wordt zo duurzaam mogelijk gerenoveerd met optimale isolatie en gebruik van zonnepanelen. Het gebruik van gas wordt minimaal door een hybride verwarmingssysteem, waardoor gas alleen nodig is voor de pieklast van de winter. Momenteel heeft ’t Trefpunt een energielabel F. Na renovatie krijgt het pand energielabel A +++.

Besluitvorming
Het voorstel van het college wordt in maart behandeld in de commissie Ruimte en de gemeenteraad. Als de commissie Ruimte op 13 maart positief over het voorstel adviseert, beslist de gemeenteraad er 28 maart over.