Rustige oud en nieuw in Barendrecht, maar wel ruim 30.000 euro schade

Ietwat aan de late kant heeft burgemeester Ronald Schneider de gemeenteraad geïnformeerd over de schades tijdens oud en nieuw in Barendrecht.  De totale schade van de jaarwisseling 2023-2024 komt op uit op een bedrag van € 30.141,46. Dit bedrag is hoger dan afgelopen jaren en is te relateren aan meer vernielingen aan speeltoestellen en hondenpoepbakken ten opzichte van vorig jaar alsook de vernieling van twee ruiten en screens en brandschade aan een brug. Er staan ook aanzienlijk meer hondenpoepbakken in de gemeente en de kosten voor reparatie van een speeltoestel waren dit keer ook hoger dan voorgaande jaren. Ondanks de verhoging van het schade bedrag spreekt de gemeente Barendrecht van een rustige oud en nieuw!

De belangrijkste aanbeveling voor de komende Oud en Nieuw viering is dat de gemeente samen met de politie, de buitendienst medewerkers en de boa’s kritisch moeten blijven kijken hoe vandalisme met name op afvalen hondenpoepbakken, gemeentelijk vastgoed en speeltoestellen verder voorkomen en bestreden kan worden. Daarnaast zal de gemeente zich blijven inzetten om burgers bewust te maken om schade of dreigende schade meteen te melden bij de gemeente en de politie.

Bron Barendrechts Dagblad

Gemeente Barendrecht
Rustige oud en nieuw in Barendrecht, maar wel ruim 30.000 euro schade