Subsidie voor ruim 13.000 zonnepanelen

De gemeente Barendrecht en tien lokale ondernemers krijgen een SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) van het Rijk voor het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat in totaal om ruim 13.000 panelen op 24 gebouwen. Samen zijn deze zonnepanelen goed voor een vermogen van 3,7 megawatt. Eén megawatt kan ongeveer voor duizend huishoudens elektriciteit leveren. De zonnepanelen worden naar verwachting in 2018 geplaatst. De gemeente laat in september opnieuw collectief subsidie aanvragen voor zonnepanelen voor geïnteresseerde lokale ondernemers. Daarover is op 6 juli een informatiebijeenkomst.

Wethouder Van Wolfswinkel (Duurzaamheid) is erg enthousiast over deze eerste grote stap richting een duurzame samenleving: ,,Deze 13.000 zonnepanelen leveren een mooie bijdrage aan onze energiedoelstelling voor 2030. De gemeente wil hierin het goede voorbeeld geven. Wij krijgen voor meer dan tien gemeentelijke gebouwen subsidie. We plaatsen onder andere zonnepanelen op het dak van het Inge de Bruijn Zwembad”.

Meedoen
Bedrijven kunnen nog altijd deelnemen aan dit project. In september is er een nieuwe inschrijfronde voor SDE+ subsidie. Voor nieuwe deelnemers, die een vrij dak hebben van meer dan 200 vierkante meter, wordt op donderdag 6 juli een informatiebijeenkomst gehouden. Deze is van 17.00 tot 19.00 uur in Van der Valk Hotel Ridderkerk. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Arien van der Maas: a.v.d.maas@bar-organisatie.nl.

Collectief project
De gemeente heeft samen met adviesbureau ECONNETIC de subsidieaanvraag voor de gemeentelijke gebouwen en de tien deelnemende ondernemers verzorgd. Dit Barendrechtse initiatief maakt zonne-energie aantrekkelijk door verschillende daken voor zonnepanelen te bundelen tot één grootschalig project. Jeroen Willems, partner van ECONNETIC: “Wij ontzorgen ondernemers door bijvoorbeeld subsidieaanvragen, technisch onderzoek en financiering voor onze rekening te nemen. Doordat bedrijven samen zonnepanelen aanschaffen, profiteert iedereen van fors lagere aankoopkosten en worden projecten als deze zeer rendabel.” Ondernemers kunnen kiezen of zij willen investeren of alleen hun dak ter beschikking stellen.

Samen
Arien van der Maas, adviseur duurzaamheid van de gemeente Barendrecht: “De energietransitie moeten we samen doen. Samen met de bedrijven, maatschappelijke organisaties én inwoners. Gelukkig zijn er al veel goede voorbeelden in Barendrecht. Bedrijven zijn blij met deze concrete aanpak voor de SDE+ subsidie en kunnen gemakkelijk aanhaken. Een fossielvrije toekomst lijkt nog heel ver weg maar willen we dat bereiken in 2030, dan moeten we nu versnelling aanbrengen. Samen werken we aan een duurzaam Barendrecht!”

SDE+ subsidie
Met de SDE+ subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie willen produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+ subsidieregeling.