Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

TOZO-procedure in beeld
TOZO-procedure in beeld

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bestaat uit inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft de overheid aanvullend de volgende criteria (vooralsnog) vastgesteld:

  • u bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
  • u woont en verblijft rechtmatig in Nederland
  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland
  • u voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister
  • u bent vóór 1 januari 2020 gestart met uw onderneming en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep)
  • u woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.

De complete en actuele informatie vind je op de website van de gemeente https://www.barendrecht.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo/