Veiligheidsmonitor 2021 gaat binnenkort van start

Gemeente Barendrecht
Veiligheidsmonitor

Hoe staat het met de leefbaarheid in Barendrecht? Hebben inwoners hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er ingebroken? Hoe is het contact met de politie? Dit zijn enkele onderwerpen die in het kader van de Veiligheidsmonitor aan bod komen. In de gemeente Barendrecht worden 800 inwoners voor de monitor benaderd.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar leefbaarheid, criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek voor begint rond 18 augustus en de resultaten worden in maart 2022 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Jan van Belzen benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners vinden van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. De Veiligheidsmonitor geeft ons hiervan een beeld. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen en het helpt ons om scherp te blijven.”

Meedoen
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

Deelnemers aan het onderzoek krijgen binnenkort per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.