Verkeerssituatie rondom Doormanplein miv 17 augustus aangepast

Kaart van de aangepaste wegen
Kaart van de aangepaste wegen

Door de coronamaatregelen hebben horecagelegenheden op het Doormanplein de terrassen uitgebreid. Om de verkeerssituatie rond het plein overzichtelijk en veilig te houden, gelden vanaf maandag 17 augustus aangepaste verkeersmaatregelen. In de Dorpsstraat is alleen eenrichtingsverkeer mogelijk voor autoverkeer van oost naar west. Autoverkeer vanuit het Oude Dorp kan hierdoor niet via de Dorpsstraat of Singel richting de Schaatsbaan rijden. Voor het uitgaande verkeer zijn twee mogelijk routes beschikbaar:
1. Via Dorpsstraat West naar Boerhaavelaan;
2. Via Singel – Meidoorn – Hoefslag naar Schaatsbaan.
Bij het Eilandje van Goud plaatsen we borden om het eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat aan te geven. Vanaf de Dorpsstraat wordt uitgaand verkeer verwezen naar de Dorpsstraat westzijde (4) en Singel – Meidoorn (5). Ten zuiden van het Eilandje van Goud (2) is tweerichtingsverkeer toegestaan. Kijk op www.barendrecht.nl/eenrichtingsverkeerdorpsstraat voor meer informatie. De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht namen samen het initiatief voor de aangepaste verkeersmaatregelen.