Vragen bij VVD over startsubsidie de Barendrechtse Uitdaging

De VVD-fractie wil meer informatie over een mogelijke startsubsidie die het college heeft verleend aan Stichting de Barendrechtse Uitdaging. Op 17 januari heeft Linda Sanders, manager van de Barendrechtse Uitdaging, in de commissie Samenleving aangegeven dat de nieuwe organisatie graag een startsubsidie van de gemeente zou willen voor de toen nog op te richten stichting. Het college heeft die impuls afgewezen. Echter is op de site van de stichting te lezen dat de gemeente Barendrecht één van de ‘founders’ zou zijn. Die vermelding roept bij de VVD vragen op. Zo wil de fractie weten of er tóch, en waarom, een subsidie verstrekt is, terwijl is aangegeven dat dat niet gebeurd is. Indien dat inderdaad gebeurd is wil de VVD weten waarom dit niet met de raad is gecommuniceerd.

Stichting de Barendrechtse Uitdaging is nieuw een ondernemersnetwerk die samenwerking bevordert tussen burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven. Dit doen zij door materialen, mankracht en middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast stimuleren zij maatschappelijk betrokken ondernemerschap.