Waterschap alert maar verwacht geen wateroverlast op Zuid-Hollandse eilanden

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta houdt de situatie nauwgezet in de gaten, maar we verwachten de komende dagen in ons gebied geen overlast door de hogere waterstanden in de Maas en de Rijn. Mede daarom kunnen we hulp bieden aan de collega’s van het waterschap in Limburg.

Afvoeren via Haringvliet

De grote hoeveelheden water die in Limburg voor zeer ernstige wateroverlast hebben gezorgd, kunnen in het beheergebied van Hollandse Delta goed worden afgevoerd via de Haringvliet en de Haringvlietsluizen. We blijven alert, maar verwachten geen grote problemen in ons gebied. We houden waar nodig contact met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen in het gebied, zoals gemeenten met kwetsbare gebieden die buitendijks liggen.

Hulp in Limburg

Gisteravond zijn medewerkers van waterschap Hollandse Delta afgereisd naar Limburg om daar hulp te bieden. Zij namen 2 zandzakvulmachines, 12 haakarmbakken met in totaal 8.800 gevulde zandzakken, 40.000 ongevulde zandzakken en 850 lege big bags mee. Gisteren is een landelijke crisiscoöordinatie ingericht, nadat waterschap Limburg om bijstand had gevraagd.

Rond middernacht kwam het team van Hollandse Delta aan in het Limburgse Horst. Daar vandaan werden de materialen verspreid over het gebied, onder meer richting Thorn, Roermond, Venlo en Milsbeek. Ook vandaag zijn de medewekers van Hollandse Delta nog in Limburg aanwezig om hulp te bieden.

Waterschap Hollandse Delta