Wij Barendrecht wilt dat er een eind komt aan de gesloten jeugdzorg

Logo Wij Barendrecht
Stop gesloten jeugdzorg

Sinds de decentralisatie in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze transitie ging niet zonder slag of stoot.

Het opsluiten van onschuldige kinderen moet stoppen!Die stelling stond vorige week centraal tijdens de Week van Het Vergeten Kind. Er is een petitie in het leven geroepen met als doel de gesloten jeugdzorg af te schaffen. Wij Barendrecht steunt deze oproep.

Het moet stoppen dat gezinnen ontwricht raken en getraumatiseerd worden door een uithuisplaatsing van een kind. Een goed gedegen onderzoek vooraf, een gezinsplan en maximaal streven naar terugplaatsing thuis is het devies. Kinderen hebben volgens de IRVK (internationale rechten van het kind) recht om thuis te wonen, recht op onderwijs, recht op zorg. Dat dit nu betekent dat zij in een gesloten instelling belanden en als crimineel worden behandeld is geen zorg. Dit is onacceptabel!

Laat Barendrecht één van die gemeenten worden waar als eerste de gesloten jeugdzorg wordt afgeschaft. Dat gestopt wordt met het behandelen van jeugdigen als criminelen. Jeugdigen hebben warmte, goede behandeling, een mate van vrijheid, begrip en veiligheid nodig. Niet het tegenovergestelde.

We kennen inmiddels vele verhalen van voormalige bewoners van een gesloten jeugdzorginstelling die door traumatische ervaringen uiteindelijk in de prostitutie zijn beland, dakloos zijn geworden of een einde aan hun leven hebben gemaakt. Dat moet stoppen!

WIJ Barendrecht wilt dat er een eind komt aan de gesloten jeugdzorg, al moeten daar wetten en regels voor aangepast worden. Jeugdzorg mag niet meer gebruikt worden als verdienmodel, maar moet draaien om de kern: goede zorg voor kinderen die dat nodig hebben.

In het belang van elk kind!

Voor meer informatie: Sandra Kok (kandidaat raadslid) Wij Barendrecht, e-mailadres: info@wij-barendrecht.nl