William Vat in Exxact Live

William Vat in gesprek met....

William Vat gaat donderdagavond 21 september van 20 tot 21.00 uur bij Exxact Barendrecht live in gesprek over de menselijke normen en waarden. Normen en waarden zijn de omgangsvormen en principes volgens welke men publiekelijk en in sociaal verband handelt. Waarden zijn de idealen motieven of achterliggende ideeën die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig en waardevol worden beschouwd. Normen zijn de concrete richtlijnen voor het handelen, hoe men zich hoort te gedragen. Op die manier sturen normen ons sociaal handelen. We leven ook in een tijd met meerdere crisis, een pandemie, extreme hittegolven, overstromingen, bosbranden, aardbevingen en droogte. Dus wat wordt na al deze rampen de nieuwe normaliteit in onze samenleving? Over dit onderwerp gaat William “Live” in gesprek met Filosoof en directeur van Property&World dhr Ruud Dammann – gespecialiseerd in Spirituele Intelligentie en zich op dit moment bezig houdt met het analyseren, becommentariëren en verder ontwikkeld van ideeën over onze menselijke behoeften. www.exxact.nl

William Vat in gesprek met….