Wouter Gorter stapt op als voorzitter Exxact Barendrecht

BARENDRECHT – Wouter Gorter stopt als voorzitter van lokale omroep Exxact Barendrecht. Dat heeft hij vandaag bekend gemaakt. In een mail aan de medewerkers van de omroep laat hij weten: “Vandaag heb ik in het partneroverleg met de wethouder mijn besluit om te stoppen als voorzitter naar buiten gebracht. Ik vind dat jullie als eerste op de hoogte gebracht moeten worden. In de bijlage mijn uiteenzetting van mijn besluit.” De uiteenzetting is – met toestemming van Wouter Gorter – onder dit bericht opgenomen.

Heerjansdam, 28-01-2019

Beste medewerker van Exxact Barendrecht,

Dit jaar bestaat de lokale omroep in Barendrecht 30 jaar, een fantastische mijlpaal. Gestart als Barendrecht FM en inmiddels alweer 15 jaar onder de naam Exxact Barendrecht. Vanaf de start in 1988 is de omroep een bepalende radiozender geweest in het rumoerige medialand, waar vele talenten zijn begonnen die inmiddels zowel op regionale als landelijke zenders te horen zijn. Vele vrijwilligers maken dagelijks aantrekkelijke en spraakmakende radioprogramma’s voor jong en oud, voor en door Barendrechters. De omroep is al vele jaren een stabiele factor, ook bestuurlijk en financieel.

Gestart in 1989 vanaf de Hoefslag. In 1994 vond de verhuizing naar Het Trefpunt plaats, waarbij de omroep een voorname rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de huidige structuur met veel maatschappelijke organisaties als partner. Mede door onze ervaring met Het Trefpunt hebben wij een positief signaal afgegeven in de nieuwe samenwerking voor Het Kruispunt; een complexe verhuizing, die mede door inzet van veel vrijwilligers en de gemeente Barendrecht succesvol is verlopen en met een professionele digitale studio in het hart van het culturele centrum van Barendrecht als resultaat. Als vrijwilligersorganisatie hebben wij veel tijd geïnvesteerd in de bouwfase en in de voorbereiding met de partners om te komen tot een bruisend cultureel centrum.

Inmiddels draait het concept ‘Bruisend Kruispunt’ ruim twee jaar. Een lastig traject, mijns inziens onder andere door de uiteenlopende belangen van de partners en onze gezamenlijke missie: bruisend maken. Vooral deze laatste missie loopt nog stroef. Ik heb gemerkt dat er in het hele proces bij enkele partners wrevel is ontstaan omdat ik mij regelmatig kritisch heb uitgelaten, vragen heb gesteld of voorgenomen besluiten ter discussie heb gesteld. Hoewel ik dat uitsluitend heb gedaan vanuit onze gezamenlijke missie en met het doel recht te doen aan de publieke opdracht die we hebben, lijkt dit bij enkele partners te leiden tot juist minder bereidheid om met elkaar in overleg te gaan en samen te werken. Dat vind ik spijtig.

Ik heb dan ook een weloverwogen besluit genomen. Ik zal het voorzitterschap van de omroep neerleggen, zodat mij niet verweten kan worden dat ik het vervolg van dit proces in de weg zou staan.

Dat voelt voor mijzelf enerzijds als de handdoek in de ring werpen, omdat ik nog steeds volledig achter het concept sta. Anderzijds kan ik slechts deelnemen aan dit proces als alle betrokken partijen open en eerlijk participeren en communiceren, zonder dubbele agenda’s of tegenstrijdige belangen. Ik heb benoemd dat ik dit niet altijd zo ervaar en daarom trek ik de conclusie dat het verstandiger is als de omroep in de volgende fase door anderen wordt vertegenwoordigd, in de hoop en de verwachting dat er weer constructief verder kan worden gewerkt om de gezamenlijke missie nader vorm en inhoud te geven.

Ik heb mijn besluit met het bestuur van de omroep besproken en mijn beslissing wordt gerespecteerd. We willen voorkomen dat een situatie ontstaat waarbij de omroep mogelijk tussen mij en de partners in komt te staan. Dat zou geen recht doen aan mijn idealen en aan mijn inzet. Na 30 jaar diverse bestuursfuncties te hebben vervuld is het voor mij dan ook goed om te stoppen in dit jubileumjaar, waarin ik met trots terugkijk op de ontwikkeling van de lokale omroep in Barendrecht. In overleg met het bestuur zal de formele datum bepaald worden wanneer ik mijn voorzitterschap overdraag, doch uiterlijk 1 juli 2019.

Met vriendelijke groet,

Wouter Gorter
voorzitter St. Lokale Omroep Barendrecht