Zonder bestuur geen vereniging

‘Mama we kunnen straks niet meer turnen’, kwam dochter huilend thuis. Gymnastiekvereniging Barendrecht, opgericht in 1954 en met 1.100 leden, stopt mogelijk te bestaan. Scheidend voorzitter Rowan Huijgen luidt de noodklok. De vereniging heeft ondanks herhaalde oproepen, onvoldoende bestuursleden om de boel draaiende te houden. Als er geen nieuwe secretaris, twee bestuursleden algemene Zaken en vicevoorzitter gym opstaan voor 8 mei 2017, heeft GVB geen bestaansrecht meer. Dan resteert, hoe pijnlijk ook, niets anders dan de vereniging op te heffen.

In Barendrecht zijn de meeste sportverenigingen goed georganiseerd. De accommodaties liggen er prachtig bij, jeugdafdelingen floreren en zowel in de breedtesport als prestatief, worden goede resultaten geboekt. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Het vraagt veel vrijwillige inzet. En sportbestuurders die verantwoordelijkheid nemen. Het vinden van geschikte mensen is niet eenvoudig. Als bestuurder draag je veel verantwoordelijkheid. Het hangt mede van jou af, of wekelijks tientallen, zo niet honderden, sporters van jong tot oud, hun hobby met plezier kunnen uitoefenen. Waardering voor hen, is daarom op zijn plaats.

Het besturen van een vereniging vergt een behoorlijke tijdsinvestering. Dat maakt veel mensen terughoudend. Men is immers al druk met werk, studie, gezin, etc. In de spaarzame resterende vrije tijd wil men niet te veel verplichtingen. Toch kan het besturen van een vereniging je juist ook veel brengen. Dat is ook mijn eigen ervaring.

In mijn jaren als penningmeester bij BVV Barendrecht heb ik vaardigheden opgedaan, die me nog altijd van pas komen. En is mijn sociale netwerk flink uitgebreid. Tenslotte geeft het veel voldoening om samen mooie resultaten te bereiken. Het vrijwilligerswerk werd – naast het voetballen zelf – mijn hobby. Ons hoogtepunt destijds, realisatie van nieuwe kleedkamers en tribune, zal me altijd bij blijven.

De laatste keer dat ik het bestuur van GVB sprak, schetsten zij een ambitieuze stip op de horizon. De vereniging kent veel disciplines die verspreid over sporthallen in Barendrecht hun sport beoefenen. Daarom filosofeerde het bestuur van een toekomstige turnhal, waarin alle disciplines terecht kunnen. Een gezamenlijk thuishonk, om het verenigingsgevoel te versterken.

Deze toekomstdroom dreigt nu uiteen te spatten. Laat de noodkreet van Rowan daarom alsjeblieft een wake-up call zijn voor iedereen die GVB een warm hart toedraagt. Zonder bestuur geen vereniging! En laat er mensen op staan, die met trots en plezier de volgende pagina in het 63-jaar oude geschiedenisboek van GVB schrijven!